Một Tu hội đời

Gồm những người nữ độc thân hoặc những góa phụ được Chúa Kitô mời gọi để hiến dâng trọn vẹn cuộc đời và sống hoàn toàn giống Người giữa trần gian, nơi họ có thể làm chứng cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

 

Với linh đạo I-nhã và từ Trái Tim Chúa Giêsu

Sống với tinh thần của Thánh I-nhã trong Trái Tim Chúa Giêsu và giữa lòng thế giới để yêu mến và phục vụ Người.

Thuộc Gia đình Đồng Tâm

Cùng với những anh chị em – thuộc về một tu hội đời linh mục, một tu hội đời nam và một hiệp hội sống Tin Mừng – chúng ta chia sẻ một đặc sủng, một lịch sử và một Quy luật sống.

Được công nhận như một tu hội đời vào ngày 4 tháng 4 năm 1999, Tu hội đời nữ nay quy tụ hơn 400 thành viên sống ở nhiều đại lục: Châu Á, Châu Âu (Pháp và Bồ Đào Nha), Châu Mỹ (Hoa Kỳ) và Ấn Độ Dương (Madagascar).

Đức Maria là Mẹ và là Thầy

Thư của Tu hội đời 2024

Tu hội đời nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu là một nhánh của Gia đình Đồng Tâm, vốn cũng bao gồm:

Tu hội đời Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu

Kế thừa Nhóm các Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu do cha Pierre de Clorivière thành lập vào tháng 2, tổ chức ấy đã được công nhận như một tu hội đời ngày 2 tháng 2 năm 1952. Sau đó, vì đã đồng ý chia sẻ đặc sủng của mình với những người khác, Tu hội đời Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu đã dẫn đến sự ra đời của các Tu hội và Hiệp hội tạo thành Gia đình Đồng Tâm.

Tu hội đời nam Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ngay từ năm 1791, Tu hội Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bao gồm một nam giáo dân. Tu hội đời nam đã được công nhận vào năm 2008 bởi Đức Giám mục Sacramento (California).

Hiệp hội sống Tin Mừng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Hiệp hội sống Tin Mừng Thánh Tâm Chúa Giêsu quy tụ mọi bậc sống: linh mục, giáo dân, độc thân hoặc đã kết hôn. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2008, tổ chức ấy đã được công nhận như một hiệp hội công của các tín hữu thuộc quyền giáo hoàng.